Wat doet De Eetcoach?

De Eetcoach is er op gericht om het gezin een stap verder te helpen in het bereiken van een gezond gewicht, waarbij het gewicht geen doel op zich is.

De Eetcoach maakt een aantal bewuste keuzes in de wijze van begeleiding die ons uniek maken:

  • De Eetcoach werkt met zowel de jongere/het kind als ook met de ouders
  • De Eetcoach komt bij u thuis en biedt de begeleiding in de thuissituatiebetrokkenheid
  • De Eetcoach loopt een jaar met uw gezin op
  • De Eetcoach verbreedt en betrekt waar nodig andere disciplines en is daarin spin in het web
  • De Eetcoach wil een gezinsbrede aanpak realiseren met inspanning van alle relevante gezinsleden

Naast de gesprekken waarin we uw kind begeleiden in keuzes, vragen en moeiten, zullen we ook met u als ouders in gesprek gaan en u begeleiden in keuzes, vragen en moeiten.

Onze begeleiding heeft alleen kans van slagen als er openheid is bij alle relevante gezinsleden. We verwachten dat iedereen die betrokken is, zich ook begeleidbaar opstelt en gemotiveerd is om aan het traject mee te werken.